ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την επισκευή και την αναβάθμιση κάθε ενισχυτή που χρησιμοποιεί λυχνίες.

Είναι γνωστό ότι πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε αυτούς τους ενισχυτές αλλοιώνονται με τη πάροδο του χρόνου , επηρεάζοντας το ηχητικό αποτέλεσμα της συσκευής προς το χειρότερο.

Οι αλλοιώσεις αυτές είναι μεγαλύτερες σε συσκευές που έχουν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή χρησιμοποιούνται σπάνια , παρά σε ενισχυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Σε κάθε περίπτωση , όταν  μιλάμε για επίδραση  του  χρόνου στους ενισχυτές , μιλάμε για διαστήματα μεγαλύτερα μιας δεκαετίας.

Πέρα από την επισκευή βλαβών , η βελτίωση - αναβάθμιση ενός ενισχυτή εστιάζεται στους παρακάτω τομείς :

    - Ματσάρισμα - αλλαγή λυχνιών και ρύθμιση bias.

    - Αντικατάσταση πυκνωτών.

    - Προσθήκη κυκλώματος Hum – canceling για μείωση θορύβων.

    - Προσθήκη EMI φίλτρου για περιορισμό θορύβων – παρασίτων που προέρχονται από γειτονικές συσκευές.

    - Προσθήκη κυκλώματος προστασίας του Μετασχηματιστή Εξόδου σε περίπτωση λειτουργίας του ενισχυτή χωρίς καμπίνα.

    - Αντικατάσταση του Μετασχηματιστή Εξόδου με αντίστοιχο χειροποίητο σε πυρήνα 16000 Gauss και τεχνολογία πολλαπλών συμμετρικών   πλέξεων για αύξηση της απόκρισης συχνότητας. Ειδικότερα σε ενισχυτές με διάταξη push-pull η βελτίωση είναι μεγαλύτερη λόγω του τέλειου ζυγίσματος του push-pull. Η βελτίωση  αυτή συνιστάται ανεπιφύλακτα σε κάθε ενισχυτή με λυχνίες και ειδικότερα σε  αυτούς με χαμηλή τιμή  αγοράς που για λόγους συμπίεσης του κόστους χρησιμοποιούν πολύ κακής ποιότητας Μετασχηματιστή  Εξόδου.