Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχουμε για κατασκευή – επισκευή οργάνων και ενισχυτών, η εταιρία μας δραστηριοποιείται και στους παρακάτω τομείς :

 -Κατασκευή Pedal-boards

- Κατασκευή attenuators

- Κατασκευή καμπίνων

- Μετατροπή  Combo ενισχυτή  σε  κεφαλή

- Κατασκευή analog (tubes-springs) reverb pedal

- Κατασκευή tube (analog) boost - overdrive - distortion pedal

- Guitar  painting

- Πυρογραφίες

- Ηχοακουστική - ηχομόνωση και τροποποίηση χώρων σε Studio ή Home Cinema.